^Start

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Colectia numismatica cuprinde 14.500 monede

Colectia de istorie a tehnicii numara 900 piese

Colectia de carte si istoria artei - 300 de exemplare

Colectia de arta populara si etnografie - 1121 de piese

Program de vizita: Luni - Sambata, 09:00–17:00

Vizitatori

Azi
Saptamana asta
Luna asta
Total
966
10765
45036
1807627

# în secțiunea "Biblioteca electronică" puteți citi online publicațiile noastre

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară.

Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale. în acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă îşi propune încheierea unui contract de prestare de servicii de dezinsecţie şi dezinfecţie.

Click aici pentru a vizualiza intreg cotinutul caietului de sarcini

 

1. Obiectul achiziţiei
Obiectul Caietului de Sarcini îl reprezintă asigurarea serviciilor de întreţinere şi reparaţie
a fotocopiatoarelor din dotarea achizitorului Muzeul Banatului Montan situat în Jud.
Caraş-Severin, loc. Reşiţa, str. Republicii nr.10
Codul CPV: 50313200-4 (rev 2) - Servicii de întreţinere a foto-copiatoarelor
Cerinţele caietului de sarcini reprezintă condiţii obligatorii pe baza cărora operatori economici
specializaţi prezintă oferte tehnico-economice ce vor conduce la atribuirea Contractului de
prestări servicii de întreţinere şi reparaţie a foto-copiatoarelor care au depăşit perioada de
garanţie.
2. Scopul achiziţiei
Scopul achiziţionării acestor servicii este de a asigura funcţionarea optima a fotocopiatoarelor
achizitorului prin operaţiuni specifice periodice de asistenta, întreţinere si
reparaţie a acestora (3 buc fotocopiatoare)
3. Durata contractului
Contractul se va desfăşura in perioada 01.06.2019 - 31.12.2019.

Click aici pentru a vizualiza intreg cotinutul caietului de sarcini

1. Obiectul achiziţiei
Obiectul Caietului de Sarcini îl reprezintă asigurarea serviciilor de întreţinere şi reparaţie pentru echipamentele informatice din dotarea achizitorului Muzeul Banatului Montan situat în Jud Caraş-Severin, loc. Reşiţa, str. Republicii nr. 10
Codul cpv: 50300000-8 (rev 2) - Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
Cerinţele caietului de sarcini reprezintă condiţii obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializaţi prezintă oferte tehnico-economice ce vor conduce la atribuirea Contractului de prestări servicii de asistenta tehnica la echipamentele de calcul si birotica care au deposit perioada de garanţie dar si a celor cărora pe parcursul contractului le va expira perioada de garanţie
2. Scopul achiziţiei
Scopul achiziţionării acestor servicii este de a asigura funcţionarea optima a echipamentelor de calcul si birotica ale achizitorului prin operaţiuni specifice periodice de asistenta, întreţinere si reparaţie a acestora, după cum urmează:
- 3 multifuncţionale: Sharp ARM 201, LaserJet HP 1020, HP Color laser Jet M281fdw
- 10 imprimante: HP 1020, HP LaserJet Pro M201dw, HP laser jet P2055d, Samsung
SCX4300, Kyocera FS 4000DN, HP laser jet P1006, HP laser jet P1606dn
- 15 calculatoare
- 5 laptop-uri
3. Durata contractului
Contractul se va desfăşura in perioada 01.06.2019 - 31.12.2019. cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adiţional pentru maxim 4 luni. în funcţie de resursele bugetare.

Click aici pentru a vizualiza intreg cotinutul caietului de sarcini

1. OBIECTE CAIETULUI DE SARCINI
Asigurarea de servicii de medicina muncii, conform HG 355/2007, modificată şi completată cu HG 1169/2011, privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin servicii de medicina muncii
2. SCOPUL ACHIZIŢIEI
Scopul achiziţiei constă în încheierea unui contract de prestări servicii în domeniul de medicina muncii pentru personalul din cadrul Muzeului Banatului Montan.
Asigurarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor se va realiza prin prestarea serviciilor medicale de medicina muncii pentru un număr de 24 de persoane, pentru următoarele categorii de personal:
a. personal de conducere 1;
b. personal de execuţie 22;
c. şoferi 2.

Click aici pentru a vizualiza intreg cotinutul caietului de sarcini

Volume publicate
Banatica
Vanzare de carte